| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Evaluering

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 1 year, 11 months ago

Velkommen til en wiki om

   

Her kan du læse om evaluering som et fænomen i den offentlige sektor

Wikien består foreløbigt af cirka 600 sider/pages og 100 filer og er blandt andet inspireret af Michael Scrivens bog fra 1991.

 

 

Hvis du er studerende på socialrådgiveruddannelsen kan du med fordel læse her:

 

 

 

 

Hvis du går på specialuddannelsen for psykiatrisk sygepleje kan du med fordel begynde med at læse følgende tekster:

 

Orienter dig evt. også på wiki om psykiatri: http://psykiatri.pbworks.com  

 

Hvad er evaluering ?

Hvordan evalueres? 

Hvem evaluerer? 

 

Se de vigtigste sider i SideBar og alle sider i "Navigator" til højre i skærmbilledet.

Du kan se de nyeste ændringer på wikien nederst til højre på skærmen (eller scroll lidt ned)

Du kan også trykke på fanebladet "Pages and files" eller brug søgefunktionen i øverste højre hjørne af skærmbilledet.. 

På wikien finder du henvisninger til relevant Litteratur (se mappen med al anvendt litteratur her) og en kort introduktion til begreber:

evalueringsbegreber

metodebegreber 

 

Du kan også læse om personer og organisationer indenfor evalueringsfeltet:

 

Understreget blå tekst er links til andre sider/tekster.

Læs mere Om denne wiki

 

Hvis du er interesseret dig for evaluering, er du måske også interesseret i andre lignende fænomener og begreber. Se fx 

 

Evaluering foregår i forskellige kontekster. Læs mere om

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.